* FAQ    * Search  * Register * Login 
Active topics
Unanswered topics

All times are UTC-06:00

Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic  Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: tried to draw a pyro
PostPosted: Thu Jun 28, 2012 8:56 pm 
Offline
DBB Artist
DBB Artist
User avatar

Joined: Mon Aug 01, 2005 8:47 am
Posts: 7124
Location: Ơ̸̦͇̲̬̭̱̰͎̞͈̣͎͚̳ͬ͋̃̀̇͊͂͋͐ͦ̽ͣ̂ͥ͊̅̀̚͠ B̶͖̯͉̜̰̲̓̔͋̈́ͅ È̯ Y̪̤̼͉̠̙͝
Code:

                                                                                                                       
                                                                                            **                         
                                              *****                                       ****                         
                                          * ***\--*                                 ---*-** **                         
                                         -*-/-    /                                 |   | ***                           
                                        --/  |  -/ \-                               -----*                             
                                         ------//    \                              -*-*                               
                                            -/-       \                           ***                                   
                                               \--     \-                      -**/                                     
                                                  \      \-                 ---**                                       
                                                   \       \ ***           /-***                                       
                                                    *      /  *********  ****                                           
                                                **** -    /             -/** * *****                                   
                                               **    -|--/-------------/-/       *                                     
                                                *---/ -               / /\---- --*-                                     
                                               -| -------            /  |     |    \-------                             
                                               / /      /\--         |  |      |           \--                         
                                             -/-/      /    |        -  \-    -|              \--                       
                                            /  /---   /    /          *    ---|/*** *            \--                   
                                           /  /    \-/----/---------***---/   /    *****            \-                 
                                         -/   |     |   /        ****      \----       ***            \-               
                                         |    |     |  /       ***        /     \---       **           \-             
                                        /     |-----|-/      **         -/          \---     * *          \             
                                      -/                   **        --/                \--        ***     -|           
                                     /----------------     *        /                      \--             /           
                                  --//              * \--*        -/                          \-          /             
                                  -/         ** *         |    --/                              \-       /             
                                  -------------       ****| --/                                   \-     |             
                                   /\---------\----****/**-/                                        \   /               
                                   \----------******* **                                            -|-/-               
                                                                                                    |\- |               
                                                                                                    -----               
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       


_________________
s☼-£♦и̫͍ͥ̍ͪ͌̓͗͡о̡̹̱͊̅ͮ̓̕͢б̧̝̻̪̤̳̜͐̓̉ͤ͢͜ ͙̬͙̆̑ͮ̐ͭ̾̂́͘i̎̌̾̓̽̀̈̓̀҉͉̙̦͎̘̝͕f̻͕͔̘ͣͣ̓͊̿͢͜ ͍͔͈͕̮̫ͣ̆ͮ̊͋/♂6Æ!♪╩"▲L└уͭ̂͐̇҉̴̣̼̞̠̯͓̺̞ф̜̊͌̈́̋̏̐́ц̨͔̮̿̇ ̨̛͖̙͖̖̮̗̱ͩ̆͞ͅа̥͇̞̖͚̟̅͐ͤ͞͠͠э̜̘̩̳̬͔̾ͯ̀ͫ̒̐̿ͅͅг̭̖̀ͦ̒̑ͥ̌ͮͫ͞ё͔̟̃ͬ̾̓͟ё̦̞̙̫͔̩͑̀͂ͯ̄̔̃̑̀͠ͅͅ


Top
   
 Post subject: Re: tried to draw a pyro
PostPosted: Fri Jun 29, 2012 6:06 pm 
Offline
DBB Artist
DBB Artist
User avatar

Joined: Mon Aug 01, 2005 8:47 am
Posts: 7124
Location: Ơ̸̦͇̲̬̭̱̰͎̞͈̣͎͚̳ͬ͋̃̀̇͊͂͋͐ͦ̽ͣ̂ͥ͊̅̀̚͠ B̶͖̯͉̜̰̲̓̔͋̈́ͅ È̯ Y̪̤̼͉̠̙͝
Cottage by the lake
Code:
        ----------                                                                                                     
     --/          \--                                                                                                   
     |               |                                                                                                 
     --             -|                                                                                                 
      \------------/      .                                                                                             
      ..                 ..      .    .                                                                                 
   .....  .....   .... ...     ...    .                                                                                 
 ...   ..... ....... ...  . .... ....... ...                                                                           
        --------------  =----- -== =========== =                                                                       
==  ==== == ==---     \---======-=== ---================                                                               
                 \         \-- --      ----- --- --                                                                     
    )   )/ \-  )) \    `     \-(---  --    -   -----                                                                   
   ) ) -/ ~~~\- )) \   ` `     \-- ----..-          --                                                                 
   ) -/  ~~~~~ \-)  |     `      \ -( --...-.------- --                                                                 
   -/ ~~~~~-~~---\  \      `    . \ .-..-.. - - -  -                                                                   
      |||||||||  )   |      `      |---  -(.----                                                                       
      | )DD||||| ))  |     ``      |(   .((.....                                                                       
      | )||||||   )  |    `     .  \(   -- ------                                                                       
 )  ) |)|||||||   ) /     `.        ((--         ---                                                                   
)  ) )+|------+)))) |    `.   .     .(.   (.                                                                           
)    )     )  ))   /     `.    ,,.  |(( . (                                                                             
    )    ))  ))   /     ``    ,,    |...  (                                                                             
- - --- ))  ))    |     `,   ,,     | ((  ((                                                                           
 )     -----)    /     , ,  ,      / -(  (.     ..                                                                     
))        )-----/    ,   ,  ,     .| -  --- -------                                                                     
      )   )    |     ,  ,.,,  .    |(( ((          -                                                                   
     )  ))    /        ,          / ( ((   .                                                                           
     ) ))    /    ,,  , ,,       /  - ----     .                                                                       
     )))    /     , ,   ,   .   / --( ( (( ------                                                                       
--- ---)-----     ,,        .   |  ( ((    (                                                                           
   ))))   /     ,,         ,    | (. (( (.                                                                             
  ))     /             ,,,,    / (( (   .                                                                               
       -/        ,   ,,  ,    / (((  .   (                                                                             
                     ,       /  .                                                                                       
                  ,                                                                                                     
             ,                           

_________________
s☼-£♦и̫͍ͥ̍ͪ͌̓͗͡о̡̹̱͊̅ͮ̓̕͢б̧̝̻̪̤̳̜͐̓̉ͤ͢͜ ͙̬͙̆̑ͮ̐ͭ̾̂́͘i̎̌̾̓̽̀̈̓̀҉͉̙̦͎̘̝͕f̻͕͔̘ͣͣ̓͊̿͢͜ ͍͔͈͕̮̫ͣ̆ͮ̊͋/♂6Æ!♪╩"▲L└уͭ̂͐̇҉̴̣̼̞̠̯͓̺̞ф̜̊͌̈́̋̏̐́ц̨͔̮̿̇ ̨̛͖̙͖̖̮̗̱ͩ̆͞ͅа̥͇̞̖͚̟̅͐ͤ͞͠͠э̜̘̩̳̬͔̾ͯ̀ͫ̒̐̿ͅͅг̭̖̀ͦ̒̑ͥ̌ͮͫ͞ё͔̟̃ͬ̾̓͟ё̦̞̙̫͔̩͑̀͂ͯ̄̔̃̑̀͠ͅͅ


Top
   
 Post subject: Re: tried to draw a pyro
PostPosted: Thu Jul 26, 2012 8:24 pm 
Offline
DBB Defender
DBB Defender
User avatar

Joined: Thu Feb 18, 2010 1:54 pm
Posts: 3412
Location: Mars
Code:
      {: _ :}
      .!\_/!.
    .*'\___/'*.
  .*           *.


    * pew pew *


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC-06:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  Descent'rs have piloted these pages
 
The layout and contents contained within this site are © DescentBB.net 1997-2006.
Descent, Descent II are © Parallax Software Corporation.
Descent III is Outrage Entertainment.
Descent is a Trademark of Interplay Productions.

Miner Wars™ is trademark of Keen Software House s. r. o.
.


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group